ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพัทลุง

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพัทลุง
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพัทลุง

ค้นพบ 3 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-9.00
ที่ตั้ง : ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-81.90
ที่ตั้ง : แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-16.00
ที่ตั้ง : ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุงอำเภอในจังหวัดพัทลุง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดพัทลุง เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดพัทลุง ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดพัทลุง ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดพัทลุง