ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพัทลุง

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพัทลุง
ขายอาคารพาณิชย์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพัทลุง

ค้นพบ 15 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 15 ตร.ว.
ที่ตั้ง : คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-27
ที่ตั้ง : ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23.9 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 23.9 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 17.2 ตร.ว.
ที่ตั้ง : คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-17.80
ที่ตั้ง : คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 29.4 ตร.ว.
ที่ตั้ง : โคกสัก บางแก้ว พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-29.2
ที่ตั้ง : เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.90
ที่ตั้ง : ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-27.0/27ตร.ว.
ที่ตั้ง : เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-31.6
ที่ตั้ง : ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-19.8
ที่ตั้ง : คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-81.50
ที่ตั้ง : นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-19.50
ที่ตั้ง : ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุงอำเภอในจังหวัดพัทลุง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารพาณิชย์หลุดจำนอง อาคารพาณิชย์ธนาคารยึด จังหวัดพัทลุง เช็คอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดพัทลุง ค้นหาอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร จังหวัดพัทลุง ขายอาคารพาณิชย์ติดธนาคาร ประกาศขายอาคารพาณิชย์กรมบังคับคดี จังหวัดพัทลุง