ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพัทลุง

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพัทลุง
ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพัทลุง

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-83.00
ที่ตั้ง : ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-2.00
ที่ตั้ง : ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-47.60
ที่ตั้ง : ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-52.00
ที่ตั้ง : อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-20.00
ที่ตั้ง : คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-0.00
ที่ตั้ง : ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุงอำเภอในจังหวัดพัทลุง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดพัทลุง เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดพัทลุง ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดพัทลุง ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดพัทลุง