ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพัทลุง

ต้องการแสดงราคา
ขายตึกแถว สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดพัทลุง

ค้นพบ 8 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20
ที่ตั้ง : ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20.6
ที่ตั้ง : คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-26.8
ที่ตั้ง : คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านพร้าว ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21
ที่ตั้ง : ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-37.6
ที่ตั้ง : คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.5
ที่ตั้ง : แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-54
ที่ตั้ง : ชะมวง ควนขนุน พัทลุงอำเภอในจังหวัดพัทลุง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ตึกแถวหลุดจำนอง ตึกแถวธนาคารยึด จังหวัดพัทลุง เช็คตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดพัทลุง ค้นหาตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดพัทลุง ขายตึกแถวติดธนาคาร ประกาศขายตึกแถวกรมบังคับคดี จังหวัดพัทลุง